Instalacje fotowoltaiczne dla każdego.

pikosol.pl Fotowoltaika – instalacja fotowoltaiczna to odnawialne źródło energii.

Słońce towarzyszy ludzkości od wieków nieustannie ogrzewając naszą planetę. Obecnie możliwości technologiczne pozwalają zamieniać docierającą energię promieniowania słonecznego na czystą energię elektryczną montując instalacje fotowoltaiczne. Wykorzystuje się do tego urządzenia takie jak panele fotowoltaiczne oraz falowniki (inwertery).

Budynek wyposażony w instalację fotowoltaiczną może produkować własną energię elektryczną powodując częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu. Częściowo, ponieważ w przypadku instalacji podłączonej do sieci operatora ( on-grid ) warunkiem koniecznym funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jest występowanie napięcia po stronie operatora. Wyprodukowany prąd zasila urządzenia domowe np. zasobnik wody użytkowej (bojler). Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej w przypadku instalacji on-grid odprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej operatora na zasadach opustu.

Przepływ energii.

Wytworzona energia elektryczna w pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby użytkownika instalacji fotowoltaicznej. Nadwyżka wyprodukowanej produkcji energii może być „magazynowana” w sieci dostawcy energii. Dostawca energii pobiera za „przechowanie” energii opłatę w wysokości 20%. W wyniku tego ze 100% oddanej energii możemy pobrać z sieci 80% wytworzonej wcześniej przez naszą mikroelektrownię energii.

Tendencje w fotowoltaice.

W Polsce można zauważyć, że coraz więcej osób decyduje się na instalacje fotowoltaiczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest coraz większa rentowność – instalacje są coraz tańsze więc szybciej się zwracają. Biorąc pod uwagę znikome oprocentowanie na lokatach bankowych to inwestycja w fotowoltaikę wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

Korzyści wynikające z założenie instalacji fotowoltaicznej:

1. Niewyczerpalne źródło energii

  • z perspektywy życia człowieka energia słoneczna jest niekończącym się źródłem czystej energii. Zasoby tradycyjnych źródeł energii jakimi są paliwa kopalne w tym węgiel czy ropa naftowa kończą się i w przyszłości zabraknie ich. Inwestując w fotowoltaikę z pewnością przyczyniamy się do ochrony surowców naturalnych.

2. Ochrona środowiska

  • produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ( CO2 ) do atmosfery. W przeciwieństwie do spalania węgla czy produktów rafinacji ropy naftowej instalacje fotowoltaiczne nie emitują dwutlenku węgla ( CO2 ) ani żadnych innych gazów cieplarnianych pozostając tym samym przyjazne dla środowiska naturalnego.

3. Względy ekonomiczne

  • cena energii elektrycznej zależy od kosztów jej produkcji czyli kosztów paliwa użytego do produkcji i kosztów jej wytworzenia. W przypadku fotowoltaiki energia słoneczna jest bezpłatna a koszty wytworzenia to jednorazowe koszty inwestycji. Niższe opłaty za energię elektryczną spowodowane są również zaspokajaniem potrzeb energetycznych budynku w pierwszej kolejności bezpośrednio z własnej mikroelektrowni. Jednym z podstawowych parametrów jakie należy rozważyć projektując instalacje fotowoltaiczne jest cena energii elektrycznej. W ostatnich latach widoczny jest ciągły wzrost cen energii. Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

4. Własna instalacja fotowoltaiczna to wzrost wartości nieruchomości

  • Widok paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub w postaci instalacji naziemnej świadczy o innowacyjności technologicznej obiektu. Ponadto postrzega się je jako aktywny wkład w ochronę środowiska i dbałość o własne środki finansowe.

5. Długoletnia eksploatacja

  • większość producentów paneli fotowoltaicznych oferuje 25-letnią gwarancję na wydajność paneli. Istotnym jest aby uważnie zapoznać się z warunkami gwarancji. Wspomniane 25 lat to nie jest gwarancja na to, że panele będą tyle działać. Oznacza to że, w ciągu 25 lat ich wydajność nie spadnie poniżej podanego progu. Obecnie zwykle jest to ponad 80%.