Fotowoltaika – instalacja fotowoltaiczna to odnawialne źródło energii

Słońce towarzyszy ludzkości od wieków nieustannie ogrzewając naszą planetę. Obecnie możliwości technologiczne pozwalają zamieniać docierającą energię promieniowania słonecznego na czystą energię elektryczną montując instalacje fotowoltaiczne. Wykorzystuje się do tego urządzenia takie jak panele fotowoltaiczne oraz falowniki (inwertery).
Budynek wyposażony w instalację fotowoltaiczną może produkować własną energię elektryczną powodując częściowe uniezależnienie się od dostawcy prądu. Częściowo, ponieważ w przypadku instalacji podłączonej do sieci operatora ( on-grid ) warunkiem koniecznym funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jest występowanie napięcia po stronie operatora. Wyprodukowany prąd zasila urządzenia domowe np. zasobnik wody użytkowej (bojler). Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej w przypadku instalacji on-grid odprowadzana jest do sieci elektroenergetycznej operatora na zasadach opustu.

 

Przepływ energii.

Wytworzona energia elektryczna w pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby użytkownika instalacji fotowoltaicznej. Nadwyżka wyprodukowanej produkcji energii może być „magazynowana” w sieci dostawcy energii. Dostawca energii pobiera za „przechowanie” energii opłatę w wysokości 20%. W wyniku tego ze 100% oddanej energii możemy pobrać z sieci 80% wytworzonej wcześniej przez naszą mikroelektrownię energii.

 

Tendencje w fotowoltaice.

W Polsce można zauważyć, że coraz więcej osób decyduje się na instalacje fotowoltaiczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest coraz większa rentowność – instalacje są coraz tańsze więc szybciej się zwracają. Biorąc pod uwagę znikome oprocentowanie na lokatach bankowych to inwestycja w fotowoltaikę wydaje się być dobrym rozwiązaniem.