Konfiguracja i rozruch instalacji

Sprawdzanie paneli przez telefonMamy duże doświadczenie w konfiguracji i rozruchu instalacji fotowoltaicznej. Zawsze zalecamy uruchomienie systemu zaraz po montażu, by upewnić się, że prace montażowe zostały zrealizowane prawidłowo i że cała instalacja działa bez zarzutu. Kolejne uruchomienie fotowoltaiki następuje po zamontowaniu dwukierunkowego licznika i można je określić mianem „pierwszego, właściwego rozruchu”.

 

Na czym polega konfiguracja instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna działa w systemie bezobsługowym, ale żeby inwestor mógł sprawować nad nią nadzór, koniczna jest konfiguracja sieci. Zazwyczaj polega ona na ustawieniu języka, kodu sieciowego i daty w urządzeniu sterującym. Ponadto łączy się falownik ze sprzętem do monitoringu fotowoltaiki. W ramach współpracy instruujemy klienta, jak obsługiwać system, jak go wyłączać i co powinno wzbudzić niepokój inwestora. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek oferujemy szybki i profesjonalny serwis.