Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę?

Uścisk dłoniPomagamy naszym klientom w uzyskaniu dofinansowania na zakup instalacji fotowoltaicznej. Część środków na ten cel można pozyskać z rządowego programu „Mój Prąd”, który wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii w sektorze klientów indywidualnych. Więcej informacji na stronie https://mojprad.gov.pl/. Widnieje tam informacja, że w dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” został zamknięty z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. Jednocześnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

Rządowy program „Mój Prąd” obejmuje mikroinstalacje fotowoltaiczne dla inwestorów indywidualnych o mocy od 2 kWp do 10 kWp.

W czwartej edycji naboru w wersji podstawowej odbiorcy będący w systemie net-billing mogli uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

Jeżeli instalacja fotowoltaiczna była doposażona w dodatkowe elementy np. magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, systemu zarządzania energią HEMS/EMS to kwota dofinansowania z 6 tys. zł wzrastała do 7 tys. zł.

Instalując dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję przysługiwało dofinansowanie:

  1. magazynowanie ciepła – (np. zasobniki ciepłej wody użytkowej - c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną) - nie więcej niż 5 tys. zł
  2. magazynowanie energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie mogła przekroczyć 6 tys. zł) - nie więcej niż 16 tys. zł
  3. system zarządzania energią HEMS/EMS - nie więcej niż 3 tys. zł pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła opisanych powyżej

 

Dla tych inwestorów łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosiła nie więcej niż 31 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje o dotacjach na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl

W poprzednich edycjach programu Mój prąd dofinansowanie wynosiło:

Edycja programu Rok Okres składania wniosków Maksymalna dotacja
Mój Prąd 3.0 2021 01.07.2020 r. do 31.12.2023 lub wyczerpania budżetu do 3 tys. zł.
Mój Prąd 2.0 2020 od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 lub wyczerpania budżetu do 5 tys. zł.
Mój Prąd start programu 2019 od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 lub wyczerpania budżetu do 5 tys. zł.

 

Kwota dofinansowania nie podlega podatkowi PIT, a co ważne, można ją odliczyć od rocznego podatku w ramach ulgi termoizolacyjnej.

 

Jak uzyskać dotację z programu „Mój Prąd”?

Nie jest to skomplikowana procedura. Wystarczy zapoznać się z aktualnie publikowanymi informacjami na stronie https://mojprad.gov.pl/ i złożyć odpowiedni wniosek do NFOŚiGW w Warszawie. Co istotne, wniosek musi zostać dostarczony drogą elektroniczną. Z przyjemnością pomożemy zgromadzić potrzebne dokumenty. Dzięki naszemu wsparciu unikniesz popularnych błędów przy wypełnianiu pisma i zyskasz pewność, że dotacja zasili Twój budżet.

 

Program „Mój Prąd” – to nawet 3000 zł do Twojej instalacji fotowoltaicznej

Program „Mój Prąd” propaguje powstawanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wspiera rozwój energetyki prosumenckiej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), a konkretnie wspiera segment mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Jako cel założono zwiększenie produkcji „czystej” energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Składanie wniosków dokonywane jest wyłącznie w postaci elektronicznej przez Internet. Wnioski w postaci papierowej były przyjmowane do 31 marca 2020 r.

To co jest istotne, aby dokonać rejestracji wniosku wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Załóż profil zaufany.

 

Regulamin programu „Mój prąd” 

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl. Również tam można szukać innych obowiązujących form dofinansowania.

 

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Dotacja z programu „Mój Prąd” jest zwolniona z podatku PIT a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Od 2019 roku można odliczyć cały koszt instalacji fotowoltaicznej od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób fizycznych! Łączna kwota odliczenia może wynieść nawet 53 000 zł! Podatek można odliczyć przy rozliczeniu według odpowiedniej skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu. Więcej na https://mojprad.gov.pl/

 

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE.

8 listopada 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie szkodliwej emisji w piecach domowych podczas spalania węgla. Skutkuje to zakazem sprzedaży pieców starej generacji.

Kolejną istotną zmianą jest ujednolicenie stawki VAT na fotowoltaikę – 8%. Korzyścią dla prosumentów oraz całej branży fotowoltaicznej jest ustalenie jednej stawki VAT 8%. Stawka ta obowiązuje dla urządzeń OZE montowanych również poza budynkiem mieszkalnym. Dotyczy to fotowoltaiki, pomp ciepła z dolnymi źródłami oraz kolektorów słonecznych.

Przed zmianą ustawy instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynków mieszkalnych objęte były 8% podatkiem VAT, natomiast instalacje zlokalizowane na gruncie, czy na dachu budynku gospodarczego – 23% stawką podatku VAT. Po wejściu w życie zmian wszystkie wspomniane systemy są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%. Dotyczy to zakupu sprzętu wraz z usługą montażu instalacji.