Korzyści wynikające z założenie instalacji fotowoltaicznej

1. Niewyczerpalne źródło energii

  • z perspektywy życia człowieka energia słoneczna jest niekończącym się źródłem czystej energii. Zasoby tradycyjnych źródeł energii jakimi są paliwa kopalne w tym węgiel czy ropa naftowa kończą się i w przyszłości zabraknie ich. Inwestując w fotowoltaikę z pewnością przyczyniamy się do ochrony surowców naturalnych.

2.Ochrona środowiska

  • produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla ( CO2 ) do atmosfery. W przeciwieństwie do spalania węgla czy produktów rafinacji ropy naftowej instalacje fotowoltaiczne nie emitują dwutlenku węgla ( CO2 ) ani żadnych innych gazów cieplarnianych pozostając tym samym przyjazne dla środowiska naturalnego.

3. Względy ekonomiczne

  • cena energii elektrycznej zależy od kosztów jej produkcji czyli kosztów paliwa użytego do produkcji i kosztów jej wytworzenia. W przypadku fotowoltaiki energia słoneczna jest bezpłatna a koszty wytworzenia to jednorazowe koszty inwestycji. Niższe opłaty za energię elektryczną spowodowane są również zaspokajaniem potrzeb energetycznych budynku w pierwszej kolejności bezpośrednio z własnej mikroelektrowni. Jednym z podstawowych parametrów jakie należy rozważyć projektując instalacje fotowoltaiczne jest cena energii elektrycznej. W ostatnich latach widoczny jest ciągły wzrost cen energii. Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

4. Własna instalacja fotowoltaiczna to wzrost wartości nieruchomości

  • Widok paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub w postaci instalacji naziemnej świadczy o innowacyjności technologicznej obiektu. Ponadto postrzega się je jako aktywny wkład w ochronę środowiska i dbałość o własne środki finansowe.

5. Długoletnia eksploatacja

  • większość producentów paneli fotowoltaicznych oferuje 25-letnią gwarancję na wydajność paneli. Istotnym jest aby uważnie zapoznać się z warunkami gwarancji. Wspomniane 25 lat to nie jest gwarancja na to, że panele będą tyle działać. Oznacza to że, w ciągu 25 lat ich wydajność nie spadnie poniżej podanego progu. Obecnie zwykle jest to ponad 80%.