Dofinansowanie

dofinansowanie fotowoltaiki Możliwości dofinansowania fotowoltaiki

Program „Mój Prąd” – to nawet 3000 zł do Twojej instalacji fotowoltaicznej.

Program „Mój Prąd” propaguje powstawanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wspiera rozwój energetyki prosumenckiej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii ( OZE ), a konkretnie wspiera segment mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Jako cel założono zwiększenie produkcji czystej” energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Obecnie oferuje zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację. W poprzedniej edycji programu „Mój prąd” w roku 2020 dofinansowanie wynosiło maksymalnie 5000 zł.

Tak jak w roku 2020 składanie wniosków dokonywane jest wyłącznie w postaci elektronicznej przez Internet na stronie www.mojprad.gov.pl. Wnioski w postaci papierowej nie są już przyjmowane od 31 marca 2020 r. Aby dokonać takiej rejestracji wymagane jest posiadanie profilu zaufanego. Załóż profil zaufany.

Regulamin programu „Mój prąd”.

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę.

Dotacja z programu „Mój Prąd” jest zwolniona z podatku PIT a koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Od 2019 roku możesz odliczyć cały koszt instalacji fotowoltaicznej od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób fizycznych! Łączna kwota odliczenia może wynieść nawet 53 000 zł! Podatek można odliczyć przy rozliczeniu według skali podatkowej (stawki: 18% i 32%), podatku liniowego i ryczałtu. Więcej na https://mojprad.gov.pl/

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE.

8 listopada 2019 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie szkodliwej emisji w piecach domowych podczas spalania węgla. Skutkuje to zakazem sprzedaży pieców starej generacji.

Kolejną istotną zmianą jest ujednolicenie stawki VAT na fotowoltaikę – 8%. Korzyścią dla prosumentów oraz całej branży fotowoltaicznej jest ustalenie jednej stawki VAT 8%. Stawka ta obowiązuje dla urządzeń OZE montowanych również poza budynkiem mieszkalnym. Dotyczy to fotowotaiki, pomp ciepła z dolnymi źródłami oraz kolektorów słonecznych.

Przed zmianą ustawy instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachach budynków mieszkalnych objęte były 8% podatkiem VAT, natomiast instalacje zlokalizowane na gruncie, czy na dachu budynku gospodarczego – 23% stawką podatku VAT. Po wejściu w życie zmian wszystkie wspomniane systemy są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 8%. Dotyczy to zakupu sprzętu wraz z usługą montażu instalacji.